Úvod


Kamerový systém (CCTVClosed Circuit Television, uzavretý televízny okruh)


Je to spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti,využitím kamier na sledovanie priestoru a k zobrazovaniu záberov na monitore alebo na TV.

Slúži aj na archiváciu záberov. Takýmto kamerám sa hovorí aj priemyslové kamery,
alebo priemyslová televízia.

Skladá sa z kamier, hardwarového a softwarového vybavenia.
K hardwárovému vybaveniu neoddelitelne patrí: rekordér, hard disk, monitor.

Môže byť rozšírený o mnoho ďaľších vecí ako sú napr. :
mikrofony, reproduktory, externé záznamové médiá na ukladanie dát.

Kamerové systémy spadajú pod dva zákony :
zákon 136/2016 Z.z. o ochrane osobných údajov a Občiansky zákonník.